Ellingsøy - Hagehandel
REALISÉR HAGEDRØMMEN !
 
Ellingsøy Hagesenter har i flere år hatt en egen  avdeling som utfører hageservice.
 
Vi har levert flere hundre små og store beplantinger over hele Sunnmøre.
 
De kan være store klimatiske variasjonene i vår region. Dette  kan være en utfordring når man skal planlegge beplantinger.
 
Vi har mye erfaring med hvilke planter som
trives i vårt klima.
 
Våre leveranser inkluderer planlegging, planter, duk/bark, i tillegg til at vi gjør selve jobben med å plante. Vi tilbyr vedlikeholdsavtaler
til kunder som har kjøpt beplantinger av oss. 
I menyen finner dere et lite utvalg av bilder fra noe av beplantingene vi har levert.
 
 
For mer detaljert informasjon vennligst klikk på linken nedenfor
 
 
 
Vi utfører beplantinger fra mars til november.
(med værforbehold)